Jainworld
Jain World
Sub-Categories of HINDI Languages
•Öî®Ö ¬Ö´ÖÔ ÛúÖ µÖÖêÝÖ¤Ö®Ö
  ÃÖŸµÖ Ûúß †Öê¸
  †®Öã¯ÖÎêÖÖ
  ו֮ÖÖÝÖ´Ö ÃÖÖ¸
  †Öפ®ÖÖ£Ö ÃŸÖÖê¡Ö
  “Ö¸“ÖÖ-¿ÖŸÖÛú
  •Öî®Ö ¤¿ÖÔ®Ö
  ¯ÖγÖÖ“ÖÓ¦  ŸÖ¢¾ÖÖ£ÖÔÃÖæ¡Ö
  ÃÖŸÃÖÖ¬Öã-ôָÞÖ
  ÁÖß ¾ÖߟָÖÝÖÖµÖ ®Ö´Ö:
  ŸÖ¢¾ÖÖ£ÖÔ ÃÖæ¡Ö
  ”ƜֻÖ
  “ÖÖî²ÖßÃÖ ×ŸÖ£ÖÕÛúÖ¸
  ®Ö´ÖÖê †×¸ÆÓŸÖÖ®Ö´Ö:
  ן -
  ו֮־
  ֻ ִ
־֮ ־߸ ָ֟ ߾֮
  ֙ӛִ -1
  ֙ӛִ -2
  ֙ӛִ -3
  ֙ӛִ -4
  ֙ӛִ -5
  ֙ӛִ -6
  ֙ӛִ -7
  ֙ӛִ -8
֙ӛִ -9
֙ӛִ -10
  ֙ӛִ -11
֙ӛִ -12
֙ӛִ -13
֙ӛִ -14
  ֙ӛִ -15
  ֙ӛִ -16
STORIES
  Atma
  Chalo
  Bhadra
  Chintanmoti
 

Ahar

  Gun
  Stotra
  Kala
  Pooja
  KaramnchaRS
  Pratikraman
  Sanka and samadan
  Aradhana
  Stavans
  JAIN DHARMA
  PRATIBODH
  SAMADHAN
Aaastha ki aur badhate kadam
Kanaknadi
Anekant Samjh
  Ang agams
  Upang-agams
  Chhed Sutra Agams
  Mool-sutras
Chulika sutras
Bhgvadi Aaradhna
Acharya Shri Sivamuni Ji Maharaj
Dr. Bhagchandra Jain
Karuna Strot Aachran Main Ahimsa
Diva-Sagarapannatti Painnayam
Tandulaveyaliya Painnayam
Mahapaccakkana Painnayam 
Dharmvir Sudarshan                
Yashodharcharitra
Pramanprameykalika
Satya Harishchandra    
Mahavirashtak-Pravchan
Panchsangrah
Pramanpariksha
Kavyanjali
Veerstuti
Charitrya Suvas     Vishwajyoti_Mahavir
Prerak Kathaye
Vishwajyoti Mahavir
Sachitra Bhagvan Mahavir Jivan Charitra
Upasakdashang

Please download and install the following 2 font files for the hindi fonts to appear correctly. Font 1 and Font 2
•Öî®Ö ¬Ö´ÖÔ ÛúÖ µÖÖêÝÖ¤Ö®Ö PDF
ÃÖŸµÖ Ûúß †Öê¸ PDF
†®Öã¯ÖÎêÖÖ PDF
ו֮ÖÖÝÖ´Ö ÃÖÖ¸ PDF
†Öפ®ÖÖ£Ö ÃŸÖÖê¡Ö PDF
“Ö¸“ÖÖ-¿ÖŸÖÛú PDF
•Öî®Ö ¤¿ÖÔ®Ö PDF
¯ÖγÖÖ“ÖÓ¦  ŸÖ¢¾ÖÖ£ÖÔÃÖæ¡Ö PDF
ÃÖŸÃÖÖ¬Öã-ôָÞÖ PDF
ÁÖß ¾ÖߟָÖÝÖÖµÖ ®Ö´Ö: PDF
ŸÖ¢¾ÖÖ£ÖÔ ÃÖæ¡Ö PDF
Ӯυȅ PDF
“ÖÖî²ÖßÃÖ ×ŸÖ£ÖÕÛúÖ¸ PDF
®Ö´ÖÖê †×¸ÆÓŸÖÖ®Ö´Ö: PDF
ÃÖã´Ö×ŸÖ - ¾ÖÖÞÖß PDF
²ÖéÆüו•Ö®Ö¾ÖÖÞÖß ÃÖÓÝÖÏÆü PDF
¤¿Ö»ÖõÖÞÖ ¬Ö´ÖÔ PDF
³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö ´ÖÆÖ¾Ö߸ ÛúÖ ´ÖãÜÖŸÖÃÖ¸ •Öß¾Ö®Ö PDF
   
ÂÖ™üÜÖÓ›üÖÝÖ´Ö -1  
ÂÖ™üÜÖÓ›üÖÝÖ´Ö -2  
ÂÖ™üÜÖÓ›üÖÝÖ´Ö -3  
ÂÖ™üÜÖÓ›üÖÝÖ´Ö -4  
ÂÖ™üÜÖÓ›üÖÝÖ´Ö -5  
ÂÖ™üÜÖÓ›üÖÝÖ´Ö -6  
ÂÖ™üÜÖÓ›üÖÝÖ´Ö -7  
ÂÖ™üÜÖÓ›üÖÝÖ´Ö -8  
ÂÖ™üÜÖÓ›üÖÝÖ´Ö -9  
ÂÖ™üÜÖÓ›üÖÝÖ´Ö -10  
ÂÖ™üÜÖÓ›üÖÝÖ´Ö -11  
ÂÖ™üÜÖÓ›üÖÝÖ´Ö -12  
ÂÖ™üÜÖÓ›üÖÝÖ´Ö -13  
ÂÖ™üÜÖÓ›üÖÝÖ´Ö -14  
ÂÖ™üÜÖÓ›üÖÝÖ´Ö -15  
ÂÖ™üÜÖÓ›üÖÝÖ´Ö -16  
Ûú£ÖÖ‹

PDF

†ÖŸ´Ö ŸÖŸ¾Ö ×¾Ö“ÖÖ¸

PDF

×¾Ö³ÖÖÝÖ

PDF

³Ö¦ PDF
דÖÓŸÖ®Ö´ÖÖêŸÖß

PDF

†ÖÆÖ¸

PDF

ÝÖãÞÖ PDF

ßÖÖê¡Ö 

 

Ûú»ÖÖ

PDF

¯Öæ•ÖÖ

PDF

ÝÖãÞÖ¾Ö´ÖÖÔ 

PDF

¯ÖÎןÖÛδ֮Ö

PDF

¿ÖÓÛúÖ †Öî¸ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ®Ö

PDF
•Öî®Ö ¬Ö´ÖÔ PDF
ã־֮ÖÃÖË PDF

Ö¸Ö¬Ö®ÖÖ

PDF
¯ÖÎןֲÖÖê¬Ö

PDF

ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ®Ö  PDF
†ÖãÖÖ Ûúß †Öê¸ ²ÖœŸÖê Ûú¤´Ö PDF

Ûú®ÖÛú®ÖÓפ

PDF
†®ÖêÛúÖ®ŸÖ ÃÖ´Ö—Ö PDF

†®ÖÝÖ †ÝÖ´ÖÃÖË

 

ˆ¯ÖÖÓÝÖ †ÝÖ´ÖÃÖË  
”ê¤ ÃÖæ¡Ö †ÝÖ´ÖÃÖË  
´Öæô -ÃÖæ¡ÖÃÖË         
“Öæ×»ÖÛúÖ ÃÖæ¡ÖÃÖË    
³ÖÝÖ¾Ö¤ß †Ö¸Ö¬ÖÞÖÖ PDF
†Ö“ÖÖµÖÔ ÁÖß ×¿Ö¾Ö´Öã×®Ö •Öß ´ÖÆÖ¸Ö•Ö ¯ÖÎ¾Ö“Ö®Ö ÃÖÓÝÖÎÆ PDF
›Öò.³ÖÖÝÖ“ÖÓ¦ •Öî®Ö PDF

Ûú¹ýÞÖÖ- áÖÖêŸÖ †Ö“Ö¸ÞÖ ´ÖêÓ †×ÆÓÃÖÖ

PDF
¤ß¾ÖÃÖÖÝÖ¸¯ÖÞÞÖ×¢Ö¯ÖÞÞÖµÖÓ PDF
ŸÖÓ¤ã»Ö¾ÖêµÖÖ×»ÖµÖ¯ÖÞÞÖµÖÓ PDF
´ÖÆÖ¯Ö““ÖÛ¸¾ÖÖÞÖ ¯ÖÞÞÖµÖÓ PDF
¬Ö´ÖÔ-¾Ö߸ ÃÖ㤿ÖÔ®Ö PDF
µÖ¿ÖÖê¬Ö¸“Ö׸ŸÖ´ÖË PDF
¯ÖδÖÖÞÖ¯ÖδÖêµÖÛú×»ÖÛúÖ PDF
ÃÖŸµÖÆ׸¿“Ö®¦ PDF
´ÖÆÖ¾Ö߸ÖÂÛú-¯ÖÎ¾Ö“Ö®Ö PDF
¯ÖÓ“ÖÃÖÓÝÖÎÆ PDF
¯ÖδÖÖÞָ֯߁ÖÖ PDF
ÛúÖ¾µÖÖ˜•Ö×»Ö PDF
¾Ö߸-ßÖã×ŸÖ PDF
“ÖÖ׸¡µÖ ÃÖã¾ÖÖÃÖ PDF
¯ÖÎê¸Ûú Ûú£ÖÖò PDF
×¾Ö¿¾Ö-•µÖÖê×ŸÖ ´ÖÆÖ¾Ö߸ PDF
ÃÖ×“Ö¡Ö ³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö ´ÖÆÖ¾Ö߸ •Öß¾Ö®Ö “Ö׸¡Ö  PDF
Upasakdashang PDF